RÓLUNK

Léteznek eszközök az iskolai agresszió megelőzésére és kezelésére, legyen annak elszenvedője a diák, szülő vagy éppen a pedagógus. Célunk, hogy felmutassuk és közelebb hozzuk az érintettekhez a megoldásokat, és hogy az agresszió elszenvedői vagy néma tanúi megtapasztalhassák, hogy igenis, ki lehet törni az erőszak ördögi köréből.

A CÉL

A pedagógusok, a diákok, a szülők, az oktatási intézmények szereplői egyre többször állnak kétségbeesetten, tehetetlenül az iskolai agresszió terjedése előtt. Pedig

vannak eszközök a bullying, az iskolai erőszak megelőzésére és kezelésére,

legyen annak elszenvedője a diák, szülő vagy éppen a pedagógus. Vannak programok, módszerek, amelyek komplex módon igyekeznek küzdeni a sokszor felszín alatt működő jelenséggel szemben.

A Kerekasztal az Iskolai Biztonságért (KERIB) azért jött létre, hogy összekapcsolja és közös gondolkodásra, cselekvésre hívja a témában megoldást kínáló programok, módszerek szakembereit és a közoktatás világához kötődő egyéb szervezeteket.

Célunk, hogy felmutassuk és közelebb hozzzuk az érintettekhez a megoldásokat, és hogy az agresszió elszenvedői vagy néma tanúi megtapasztalhassák, hogy igenis, ki lehet törni az erőszak ördögi
köréből.


A Kerekasztalhoz csatlakozó valamennyi szervezet elfogadja az alábbiakban olvasható alapelveket.

A Kerekasztal az Iskolai Biztonságáért alapelvei

1. A Kerekasztal az Iskolai Biztonságáért (továbbiakban: KERIB) legfőbb célkitűzése – a gyerekek legjobb érdekeit figyelembe véve – az oktatási/nevelési intézményekben az intézményi erőszak, bántalmazás (bullying) megelőzése és kezelése, a békés légkör kialakítása.

2. A KERIB a békés és együttműködő oktatási/nevelési intézmények légkörének kialakítása érdekében a pedagógusok, tanulók, szülők, fenntartók, szakszolgálatok, civil szervezetek, szakszervezetek és azok tagjainak vagy egyéb segítők és szakemberek önkéntességen alapuló összefogása. A közösség azokból az egyénekből és szervezetekből áll, akik elfogadják jelen alapelveket, valamint azokat hitelesen képviselik.

3. A KERIB tagjai elkötelezettek abban, hogy az óvodai, iskolai közösségek megsegítése során sokszínű tudományos, rendszerelméleti alapokon álló (pedagógiai, lélektani, szociológiai stb.) a gyakorlatban alkalmazható módszertani  megoldásokat tárjanak az érintettek elé. 

4. A KERIB nem kötődik semmiféle politikai párthoz vagy szervezethez, mindenkivel együttműködik, aki az alapelvekkel egyetért.

5. Bár a KERIB tagjai sokféle módszertant képviselnek, a közös alapelvekben való osztozásuk lehetővé teszi, hogy az intézményi erőszak ellen fellépő tagtársaikkal szorosan együttműködjenek, folyamatosan megosszák egymással a tapasztalataikat és közös módszereket dolgozzanak ki. Elősegítik továbbá a meglévő és az újonnan kidolgozott eszközök és módszerek minél szélesebb körben történő megismertetését a közösen szervezett szakmai események révén.

6. A KERIB  legfőbb ideológiai alapelvei a humanizmus (emberközpontúság – szemben a tekintélyelvűséggel), az erőszakmentesség, a bántalmazás bármely formájának elutasítása, az emberek békés egymás mellett élésére törekvés (a másság iránti tolerancia és elfogadás), együttérzés, szolidaritás és cselekvő közösségi összefogás.

7. A KERIB célja fejlett öntudattal, önkontrollal, önreflexióval és empátiás képességgel rendelkező (jól mentalizáló) autonóm személyiségek nevelése, akik képesek kritikai gondolkodásra, törekszenek önismeretük fejlesztésére, képesek kiállni önmagukért és másokért, képesek nemet mondani a feléjük vagy másokra irányuló erőszakra, és képesek személyes felelősséget vállalni önmagukért és a közösségükért, melynek maguk is részei.

8. Alapelveiből következően, a KERIB kiáll az egyetemes emberi jogok, a gyerekek jogai, valamint bántalmazott egyének és csoportok mellett, bármely okból kerül sor a bántalmazásukra. Ugyanakkor kiáll a véleménynyilvánítás szabadságának joga mellett, feltéve, hogy az tiszteletben tartja mások alapvető személyiségi jogait.