ELTE PPK PSZICHOLÓGIAI INTÉZET

DR. JÁRMI ÉVA ÉS DR. VÁRNAI DÓRA

15 évvel ezelőtt kutatóként kezdtünk el az iskolai kortársbántalmazás (bullying) témájával foglalkozni. Szerettünk volna érvényes, nemzetközileg is összehasonlítható adatokat kapni arról, mennyire elterjedt ez
a probléma hazánkban, és milyen iskolák, milyen osztályok illetve milyen gyerekek érintettek. Leginkább azonban az érdekelt minket, hogy

mit lehet tenni a bullying ellen, mik a bizonyítottan hatékony programok, ezért az elmúlt évtizedben több nemzetközi anti-bullying program hazai adaptációjában illetve kidolgozásában vettünk részt szakértőként.

Jelenleg két bántalmazás-megelőző program iskolai bevezetésén dolgozunk, melyet az OKTATÁSI HIVATAL finanszíroz és koordinál.

ENABLE PROGRAM ÉS ONLINE AZ ONLINE BÁNTALMAZÁS ELLEN

A serdülő korosztályt célzó ENABLE Programot 2017 óta már számos iskolában sikerrel alkalmazzák, az ehhez kapcsolódó ingyenes pedagógus továbbképzéseken évente kb. 500 szakember vesz részt;

Az „Online az online bántalmazás ellen” projekt a digitális oktatáshoz kapcsolódóan indult, melynek keretében digitális tananyagot kínálunk a pedagógusoknak az internetes bántalmazás tematizálásához – akár már első osztályosoknál.

Fontosnak tartjuk a korai prevenciót – akár már óvodában alkalmazható például a NyugiOvi Program –, a bántalmazási esetek szakszerű kezelését, a programok hatásvizsgálatát és a bullying témakörének tudományos alapokon való vizsgálatát.

A KERIB lehetőséget ad arra, hogy minél szélesebb körben ismertté váljanak az elérhető módszertanok a bántalmazás megelőzése terén.

Szeretnénk, ha a KERIB közös munkájának eredményeként az iskolai/internetes bántalmazás témájával szembe néző intézmények hathatós módszertani segítséget kapnának a probléma feltárásától kezdve a megelőzésen át a célzott intervenció lebonyolításáig.

A szervezet elérhetőségei

Dr. Jármi Éva és Dr. Várnai Dóra
(ELTE-PPK, Pszichológiai Intézet)
jarmi.eva@ppk.elte.hu,
varnai.dora@ppk.elte.hu,
enableszaki@gmail.com