FORESEE KUTATÓCSOPORT

Mint oly sok jó és a későbbiekben hasznosnak bizonyuló dolgot az életben, a Foresee Kutatócsoportot is egy probléma hívta életre 2008-ban.

Felismerve, hogy az összetett társadalmi problémákra
önmagában egy szakma és tudományterület sem tud
választ adni, szükségét láttuk egy olyan munkacsoport
létrehozásának, amelynek tagjai különböző nézőpontból,
eszközökkel és módszerekkel megközelítve, egymással
együttműködve dolgoznak ki akciókat.

A munkacsoportba mindenki hozta a saját szaktudását,
tapasztalatát, saját nézőpontját, bevált eszközeit és
módszereit a tudományok számos területéről, ezáltal
is megismerve egymás értékeit és az összecsiszolódás
művészetét.

A Foresee Kutatócsoport képzési-, programfejlesztő-,
tanácsadói-, kutatói és hálózatépítő tevékenységeivel
hozzá kíván járulni a társadalmi egyenlőtlenségek kialakulásának
megelőzéséhez, illetve azok csökkentéséhez;
az alternatív konfliktuskezelés szemléleti és
módszertani elterjesztéséhez; a társadalmi kirekesztődés
mértékének és formáinak objektív felméréséhez; a
társadalomban kialakuló előítéletek csökkentéséhez és
megelőzéséhez; valamint a marginalizálódott vagy nehéz
helyzetű társadalmi csoportok integrációjának és
esélyegyenlőségének elősegítéséhez.

Társaságunk önállóan vagy egy konzorcium tagjaként
valósít meg projekteket magyarországi településeken
illetve nemzetközi programok közreműködőjeként.
A projektek megtervezésekor és megvalósításakor elsődleges
szempontunk a hatékony és széleskörű partnerség
kiépítése mind a megbízókkal, mind a társ-
szervezetekkel. Hiszünk abban, hogy a társadalmi
problémákra csak a különböző szakmák és intézmények
összefogásával, a köztük lévő folyamatos hálózatépítéssel
lehet hatékony válaszokat adni.

A Foresee Kutatócsoport számos hazai és nemzetközi
projektben fordult az iskolai közösségekhez, továbbá
esetmunkát is végez.

KLÍMA+ programja során – középiskolás diákok bevonásával
– készült film az iskolai konfliktusok kezelésének
alternatív módszereiről valamint e módszerek
legfontosabb alapelveiről. Film a konszenzusteremtésről,
a bevonásról, a partnerségről, a tiszteletről, a jóvátételről,
az elfogadásról, a befogadásról, a közösségről.
Örülünk, ha a filmet sokan sokfelé használják, vetítik,
így valósulhat meg a széleskörű tájékoztatás és szemléletformálás.
http://klima.foresee.hu/

Legfontosabb eredményünk, hogy Magyarországon az
elsők között munkálkodtunk alternatív vitarendezési,
resztorativ projekteken, akár iskolai, akár családi vagy
kisközösségi, akár zárt intézményben került rá sor.

Nagyon büszkék vagyunk még a 2018-ban elnyert, az
Európai Fórum a Helyreállító Igazságszolgáltatásért
(European Forum for Restorative Justice – EFRJ) nemzetközi
díjára, melyet eddig kizárólag magánszemélyek
kaphattak meg.

Azért csatlakoztunk a KERIB-hez, mert fontosnak tartjuk,
hogy a konfliktuskezelésben, gyerekek és fiatalok
szocializációja során, vagy éppen a szülőkkel való
dialógusban, ne a büntető szemlélet érvényesüljön
kizárólagosan, hogy teret kapjanak más, eredményes
módszerek, hogy a konfliktusban érintettek aktív felelősségvállalással
vegyenek részt a kapcsolatok és károk
helyreállításában.

A KERIB munkájához reményeink szerint hozzá tudjuk
tenni mindazt a szakmai tapasztalatot, kutatási
eredményt, amit a sok-sok partneri együttműködésben
megszereztünk.

A szervezet elérhetősége

www.foresee.hu ▪ borbala.fellegi@foresee.hu