KÉPZETT POLGÁRSÁGÉRT ALAPÍTVÁNY

COMENIUS KÖZÉPISKOLA

A Comenius Gimnázium, Szakgimnázium és Alapfokú
Művészeti Iskola (Comenius Középiskola) nyitott,
befogadó szellemiségű, művészeti és kulturális
tevékenységekbe ágyazott intézmény. Képzési programunkat,
ellátási és vezetési filozófiánkat, és együttműködő
partnereinket a fiatalok komplex fejlődési folyamatai
és közösségi aktivitásuk köré szervezzük. Az
iskolát olyan szakemberek alapították, akik korábban
maguk is „iskolacsinálók” voltak: pedagógus, szociálpolitikus,
bölcsész, gyerekjogi szakember. Tapasztalataik
nyomán elképzeltek egy helyet, ahol valamennyi
iskolapolgár megtalálja a fejlődés és a tevékenységhez,
közösséghez kapcsolódás lehetőségeit. Elsősorban
képző-, ipar-, színház-, és médiaművészeti, kulturális,
urbanisztikai-turisztikai és informatikai szakterületek
képzési programjait hozták a közös iskolaképbe. Az
alapítók fontosnak tartják a részvételi-elv, a közös(ségi)
felelősségvállalás, valamint a nyitott, alkotásra és fejlődésre
motiváló tanulási környezet megteremtését, az
életviteli és szociális kompetenciák támogatását, az érzelmi
intelligencia fejlesztését, a gyerekközpontúságot,
a „tanuló szervezet” nyújtotta folyamatos fejlődés lehetőségét.
Hiszen az iskola nem egy mesterséges színtér,
hanem valódi tapasztalatok, élet-élmények gyűjtésére,
feldolgozására való hely, ahol formális és nem-formális
tanulási módszerekkel is lehet haladni. Elsődleges
tapasztalatot adhat a demokratikus működésről, az
emberi jogok komolyan vételéről, de a kapcsolatok építéséről,
a gondoskodó közösség támogatásáról is.

A saját közösségét értő, építő, a kapcsolatait ápolni képes,
konfliktusait kezelni hajlandó, felelős, kritikusan és
konstruktívan gondolkodó, aktív iskolapolgárság létrehozása
és működésben tartása érték. A konfliktusokat,
szabály- és normasértéseket resztoratív szellemben kezeljük.
Célunk a konfliktus okozta kapcsolati sérelmek
és kár helyreállítása. A helyzet feloldásának folyamatában
a közvetlen érintettek és a közösség szempontjai,
szükségletei egyaránt érvényesülnek.
Jellemzőek a tantárgyközi és komplex tematikus projektek,
tapasztalati tanulás, élménypedagógia, cirkuszpedagógia,
integrált tantárgyblokkok, tömbösítés,
szakmai és közismereti tantárgyi epochák, gyakorlatorientált
szakmai készségfejlesztés. A diákok meglévő
tapasztalatainak beépítése alapvetés, a szociális és életviteli
kompetenciáik fejlődése egyenrangú folyamat
az iskolai ismeretszerzés, fejlesztés valamennyi formájával.
Az iskola inkluzív, azaz ellát különféleképpen
sérülékeny, hátrányos helyzetű fiatalokat is. Iskolánk
2015 óta Tehetségpont, 2018-ban a MÜPA partneriskolája.

Fenntartónk a Képzett Polgárságért Alapítvány, amely
2000-ben jött létre azzal a céllal, hogy korszerű és minőségi
oktatási, gyermekjóléti és kulturális tevékenységeket
végezzen. Közreműködik hazai és nemzetközi
pályázatokban, szerepet vállal egyetemi gyakorlati
helyként, kutatási terepként, pilotok házigazdájaként.
Működteti az iskolai szociális munkásokból, facilitátorokból,
pedagógusokból, művészekből, gyerekjogi
szakemberekből álló módszertani bázisközpontot, és
folyamatosan dolgozik azon, hogy iskolája köré megteremtsen
egy élő közeget, hogy művészeti és kulturális
tevékenységein keresztül valódi inkubációs lehetőséget
biztosítson. Ezzel bátorítja az innovatív szemléletmódot
és a projektoktatást, partnerséget építve a közösség
további szereplőivel.

Alapítványunk gondoskodik az iskola anyagi és szakmai-
módszertani hátteréről, fejleszti szolgáltatásait,
környezetét – a függetlenségért, fenntarthatóságért és
fennmaradásért rendszeresen támogatást, adományt
gyűjt. Szemléletmódunk, értékeink, alapelveink és
módszereink megalapozzák, hogy a diákok és a felnőttek
is biztonságos, elfogadó és támogató közegben tevékenykedhessenek.
Ezek a pozitív iskolaklíma elengedhetetlen
tartozékai:

Konstruktivista pedagógia, személyközpontúság és tapasztalati
tanulás · Gyerekjogi megközelítés · Szociális elkötelezettség
· Demokratikus működés · Közösségi, részvételi alapú
aktív állampolgári lét · Helyreállitó szemléletű konfliktusmenedzsment
·Átjárhatóság, nyitottság, rugalmasság · Mintanyújtás
· Jó minőségű szolgáltatásokhoz való hozzáférés ·
Egyéni támogatás, személyre szabott tanulási út · Személyiségfejlesztés
· Inklúzió · Gyermekjólét, iskolai szociális munka

Legfontosabb eredményünk, hogy évről-évre egyre
többen jelentkeznek, tapadnak meg és találnak újra
magukra nálunk, hogy aztán sikeresen továbblépjenek
az életükben. Azért csatlakoztunk a KerIB-hez, mert
meggyőződésünk, hogy az iskolai erőszak ellen olyan
tudatosan építkező rendszer-, és programszintű pedagógiai
és segítői beavatkozásokkal lehet küzdeni, amelyek
illeszkedőek, és egyben kompatibilisek az iskola
és a gyerekek világával. Minden olyan program és kezdeményezés
a szívügyünk, ami segíthet az iskolapolgárok
békés együttélésének garantálásában, és adekvát
reakciót ad erre a problémakörre. Szervezetünk a Kerekasztal
munkájához az iskola világából a saját szakmai
és gyakorlati tapasztalatait teszi hozzá. Azt reméljük,
hogy a szakmai együttműködés lehetőséget ad arra,
hogy megszólítsuk és bevonjuk a közös gondolkodásba,
tapasztalatmegosztásba, vitákba azokat, akik tenni
szeretnének a saját személyes hatókörükben az iskolai
erőszak/zaklatás/kirekesztés ellen.

A szervezet elérhetősége

Címünk: Budapest XIX. Széchenyi utca 3-5.
web: http://misulink.hu