ORSZÁGOS MEDIÁCIÓS EGYESÜLET

Az Országos Mediációs Egyesület (OME) 2000-ben
alakult meg, a közvetítői tevékenységről szóló 2002.
évi LV. Tv. 2003-ban lépett hatályba, tehát a mediátori
tevékenységet szabályozó alapjogszabály megjelenését
két évvel, hatálybalépését megelőzően három évvel.
Ekkor már volt egy olyan köre a mediátoroknak,
közvetítőknek, aki értette, gyakorolta az alternatív
vitarendezés e formáját, s szereztek tapasztalatot. Az
eddig lezajlott hazai közvetítések igen jelentős hányadát
az egyesület tagjai folytatták le (jelenleg az
Egyesületnek 164 tagja van), s munkájukkal nagyban
hozzájárultak, hogy a hazai közvetítések igen nagy
aránya, a felek számára kölcsönösen elfogadott megállapodással
zárult.

Az Egyesület részt vett a közvetítői törvény szakmai
előkészítésében, s mint az országos mediátor szakmai
szervezet, segítette a későbbi szabályozások és
gyakorlat kialakítását. Megalakulása óta részt vállalt
a szociális, egészségügyi, polgári jogi, büntető
ügyekben, oktatásügyekben, alkalmazott közvetítői
tevékenység kialakításában, képzésekkel, konzultációkkal,
szakmai eseményekkel támogatva a minél jobb
gyakorlat kialakítását. Kísérleti programot folytatott
bíróságokkal, segítve a bírósági közvetítés hazai kialakítását,
s az egyesület tagjai közül többen segítették az
oktatásügy területén létrejött állami és civil kezdeményezéseket,
hogy a közvetítés, vitarendezés sikeresen
épülhessen be az oktatási intézmények napi gyakorlatába.
Ennek keretében trénerként, képzésfejlesztőként,
közvetítői, facilitátori szerepben segítve a konkrét felmerült
viták békés rendezését. Az egyesületnek széles
kapcsolatrendszere alakult ki a közvetítői területekkel,
beleértve a társadalmi szereplőket, minisztériumokat,
egyetemeket, szakszervezeteket, s jelentékeny
a nemzetközi kapcsolatok száma is.

Meggyőződésünk, hogy az oktatás területén kiemelt
jelentősége van a mediáció és resztoratív (helyreállító)
módszerek rendszerszerű alkalmazásának, hogy
az intézmények, közösségek (diákok, tanárok, szülők,
vezetők, fenntartók) eredményesebben, méltányosabban,
nagyobb biztonságban, jobb hangulatban láthassák
el feladataikat. Fontos, hogy az oktatás során
találkozzanak a vitarendezés e hatékony formáival,
hogy felnőtt állampolgárként, munkavállalóként, vezetőként,
családtagként képesek legyenek vitáikat hatékonyan,
emberségesen feloldani, megőrizve a kapcsolatokat,
ugyanakkor kölcsönösen érvényesítve az
érdekeket.

Már a 2019-es éves szakmai konferenciánkon kiemelt
téma volt az oktatásügy, majd 2020 nyarán ismét az
Egyesület egyik fontos témaként tárgyalta több eseményén,
konferenciáján, workshop keretében az iskolai
konfliktusok kérdését, melynek új szabályozási
eszközök is aktualitást adtak. Álláspontunkat közlemény
formájában tettük közzé az országos sajtó számára.
Nagyjából ebben az időszakban fogalmazódott
meg jelen „Iskola biztonságáért” kezdeményezés is, s
az OME örömmel kapcsolódott e kezdeményezéshez,
úgy látjuk döntő fontosságú mai viszonyaink között,
hogy a diákok és tanáraik, intézményeik éljenek a békés
vitarendezés szabályozott lehetőségeivel, módszereivel,
intézményeivel. Ez csak úgy jöhet létre magas
szakmai színvonalon, eredményesen, ha a kérdéshez
kapcsolódó szakmák, szakemberek élénk párbeszédet
folytatnak, közösen kezelik, elemzik az egyes eseteket,
de figyelmet fordítanak az intézményi, települési, társadalmi
folyamatokra, kompetencia határokra is. Így
lehet eloszlatni a félelmeket, előítéleteket, bizalmatlanságokat
a szereplők között, s érdemben javítani az
oktatás és nevelés eredményességét.

A kezdeményezésen belül arra vállalkoztunk, hogy
összegyűjtjük a mediátorok tapasztalatait, a társ-
szakmákkal és szervezetekkel egyeztetjük a szakszerű
mediációs eljárásokkal kapcsolatos elvárásokat, feltételeket.
Célunk, hogy ezzel is elősegítsük az egységes,
szakszerű, mediációs eljárási keretek létrehozását. Hiszünk
benne, hogy a közvetítés ilyen, megfelelő illeszkedése
a társszakmák tevékenységeihez, eljárásaihoz,
teremti meg a legjobb együttműködés és hatékonyság
feltételeit. E koordinációt az is indokolja, hogy a mediátorok
eszköztárának számos eleme beépülhet a pedagógia
és más szakmák eszköztárába, mégis a határok
jó kezelése szükséges a szabályos és szakszerű közvetítői
tevékenység érdekében.

Az OME tagjainak egy köre már létrehozott több
olyan területi csoportot, melyek az ott működő iskolákat
segítik a konkrét felmerült viták kezelésében,
mind az előkészítésben, mind az esetlegesen továbbiakban
felmerülő ügyekre való felkészülésben. Számolnunk
kell azzal is, hogy a jelen körülmények (pl.
online oktatás) maguk is új konfliktushelyzeteket teremtettek,
de a korlátozások feloldásakor is felmerülhetnek
ma még előre nem látható, vagy csak korlátozottan
megjósolható konfliktus típusok.

E kezdeményezésben koordináljuk a mediációval
kapcsolatos szakmai párbeszédet, civil részvételt, s
legjobb tudásunk szerint segítjük, hogy a közvetítői,
helyreállító eljárásokat helyén, szakszerűen, szabályosan
és etikusan alkalmazzák az oktatási intézményekben,
a közösség gyermek és felnőtt tagjai egyaránt.
Fontosnak tartjuk, hogy e fejlődésben, fejlesztésben
részt vegyenek a szülők, a társszakmák, a gyermekvédelem,
a szociális szakma résztvevői, s bízunk benne,
hogy a pedagógusok, szakszervezetek, szülők mellett,
érdekeltek lesznek az intézményvezetők, fenntartók is.

A szervezet elérhetőségei

Dr. Krémer András
OME alelnök
Az OME oktatási munkacsoport vezetője
kremer.andras@gmail.com
Dr. Gulyás Kálmán
OME elnök
Budaörsi oktatási munkacsoport vezetője
mediator_gk@mediacio.hu
Dr. Gyulai Edina
OME Dél-Alföldi oktatási munkacsoport vezetője
dr.gyulaiedina@gmail.com
Honlap: http://www.mediacio.hu
Email: kozvetito@mediacio.hu