PARTNERS HUNGARY ALAPÍTVÁNY

Emberek és közösségek közti kapcsolatépítéssel foglalkozunk
1994 óta. Abban segítjük a hozzánk fordulókat,
hogy könnyebben találják meg helyüket szűkebb és tágabb
közösségeikben, hogy bátorságra és erőre leljenek
magukban a változáshoz. Jövőképünk egy olyan színes
és befogadó társadalom, amelyben az együttműködés
és a párbeszéd az egyének közt, a közösségeken belül
és a közösségek között is megjelenik. Három stratégiai
területen dolgozunk: oktatás, konfliktuskezelés és
roma integráció az interkulturális mediáció módszertanával.
A Lépésről Lépésre pedagógiai program hazai
módszertani gazdája vagyunk.

A Partners Hungary Alapítvány 2009 óta dolgozik iskolai
konfliktusokkal. A mediáció, a facilitált megbeszélés
és a resztoratív gyakorlatok módszereivel számos
iskolai konfliktust kezeltünk sikerrel. Az elmúlt
évek során több, mint 250 oktatási szakembert (tanárok,
igazgatók, iskolapszichológusok, szociális munkások)
és diákot képeztünk ki mediátorrá. Emellett a
szervezet oktatói – gyakorló szakemberek lévén – mediátorként
és resztoratív facilitátorként részt vesznek
iskolai konfliktusok békés rendezésében.

Módszerek, amelyekkel sikerrel dolgozunk iskolai
konfliktusok esetén:
▪ Mediáció
▪ Facilitált megbeszélések szülői és tantestületi értekezleteken
▪ Osztályfőnöki órák konfliktuskezelés és agressziókezelés,
zaklatás témában
▪ Resztoratív gyakorlatok
▪ Szülők az iskolában foglalkozások
▪ Pedagógus továbbképzések és műhelymunkák.

Nemzetközi partnerségben iskolai modellprogramot
valósítottunk meg középiskolákban, amely a büntetés
helyett az együttműködésre helyezi a hangsúlyt.
A pedagógusok és diákok visszajelzései szerint a program
hatására javultak a kommunikációs készségeik;
nagyobb empátiával tudnak fordulni problémás esetekhez,
jobban értve, elfogadva az eltérő szempontok
sokaságát. A mediációval és resztoratív gyakorlatokkal
kezelt kezelt esetek mindegyikében javulást éltek meg
az érintettek. A képzett pedagógusokat más iskolákba
is meghívták: konkrét ügyben facilitáltak már reakítv
kört is külsős iskolában.

Hiszünk a szakmai együttműködésben, és abban hogy
az azonos célt szolgáló korszerű módszerek kiegészítik
egymást. Tapasztalatunkat, együttműködésünket,
energiánkat adjuk, szívesen tartunk alkalmanként
térítésmentes műhelymunkákat, előadásokat. Várakozásaink
szerint a KERIB résztvevő szervezetei és
szakemberei együtt hatékonyan tudják támogatni az
óvodai-iskolai szereplőket abban, hogy együttműködő,
örömteli közösségként töltsék együtt mindennapjaikat,
online vagy offline.

A szervezet elérhetőségei

Bacsó Flóra bacsof@partnershungary.hu,
Deák Éva (deake@partnershungary.hu),
Wagner János (wagner@partnershungary.hu),
Kukity Krisztina (kukityk@partnershungary.hu).