PTE-BTK – PTE-ÁJK

A PTE-BTK PSZICHOLÓGIAI INTÉZETÉNEK ISKOLAI
ZAKLATÁS ÉS CYBERBULLYING KUTATÓCSOPORTJA
ÉS A PTE-ÁJK KRIMINOLÓGIAI ÉS BÜNTETÉSVÉGREHAJTÁSI
JOGI TANSZÉKE

A Pécsi Tudományegyetem BTK Pszichológia Intézetének
Iskolai Zaklatás és Cyberbullying Kutatócsoportjának
tagjaiként és a PTE ÁJK Kriminológiai Tanszék
kutatóiként foglalkozunk az iskolai bántalmazás és
online bántalmazás kutatásával.

Az Iskolai Zaklatás és Cyberbullying Kutatócsoport
célja az iskolai zaklatás és online bántalmazás magyarországi
helyzetének felmérése, valamint pszichológiai
háttérdinamikájának megismerése. Kutatásaink során
mind tanulók, mind pedagógusok körében is dolgozunk:
egyik fő célunk feltárni azokat a védő és veszélyeztető
faktorokat a tanulók esetén, amelyek később
akár a prevenciós és intervenciós programok kidolgozásakor,
illetve nemzetközi programok hazai adaptálásakor
alapul szolgálhatnak. Így kutatásainkban főként
a morális fejlődés, a társas-érzelmi készségek és a társas
környezet hatásaira koncentrálunk. A pedagógusokkal
való munkánk során feltérképezzük az országban
megvalósuló bántalmazás-kezelési gyakorlatokat,
tapasztalatokat, és a tanárok bullyinggal kapcsolatos
attitűdjét, annak érdekében, hogy az eredményeink
mentén megfogalmazott javaslattételeink minél inkább
az iskolai valósághoz illeszkedjenek.

Amellett, hogy kutatásaink eredményei hazai szakmai,
valamint nemzetközi tudományos folyóiratokban kerülnek
publikálásra, igyekszünk a leendő pedagógusok,
pszichológusok, iskolai szociális munkások és jogászok
egyetemi tanulmányait kiegészíteni az iskolai
bántalmazás dinamikájának megismertetésével. Fontosnak
tartjuk a szakmai szervezetek becsatornázását
a jövő gyakorlati szakembereinek képzésébe. Továbbá
az előbbiekben leírt kutatások mellett részt veszünk az
ENABLE Program hatásvizsgálatában, az „Online az online
bántalmazás ellen” projekt kidolgozásában, illetve a
Békés Iskolák Programban is.

A KERIB-hez azért csatlakozunk, mert úgy látjuk, hogy
lehetőséget ad a témában dolgozó gyakorlati és elméleti
szakemberek együttműködésére a magyarországi
bullying és cyberbullying helyzet felmérésében, a megelőző
programok minőségi implementációjában, illetve
az ismeretterjesztő munkában, amelyek a bántalmazás
megelőzésének legfontosabb előfeltételei.

Kutatóként szeretnénk eredményeinkkel támogatni a
hazai programok kidolgozását, adaptálását és hatásvizsgálatát,
valamint segíteni a bullyinggal és cyberbul-
lyinggal kapcsolatos hazai reprezentatív felméréseket.

A szervezet elérhetőségei

Arató Nikolett és Siegler Anna
(PTE BTK Pszichológia Intézet Iskolai Zaklatás
és Cyberbullying Kutatócsoport)
arato.nikolett@pte.hu
siegler.anna@pte.hu
Dr. Kulcsár Gabriella
(PTE ÁJK Kriminológiai
és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék)
kulcsar.gabriella@ajk.pte.hu