SZÜLŐI HANG KÖZÖSSÉG

A Szülői Hang Közösséget az oktatási kérdések iránt
érdeklődő önkéntes szülők hozták létre 2016-ban.
Oktatási rendszerünk gyermekközpontú, szakmai alapokon
nyugvó megújítására törekszünk, és aktív részvételünkkel
képviseljük a szülői szempontokat a közoktatást
érintő témákban.

Az elmúlt években több, a szülőket is közvetlenül érintő
oktatáspolitikai kérdésben is felszólaltunk. Kiállunk
a szabad tankönyvválasztás mellett, és aktívan segítjük
a szülőket abban, hogy a gyerekek a tanárok által is
legmegfelelőbbnek tartott könyvekből tanulhassanak.

Aktívan támogatjuk a szülőket abban, hogy egyénre
szabottan, pedagógiai szempontok alapján eldönthessék,
hogy maradjon-e még egy évet gyermekük az óvodában,
képviseljük ebben a szülők érdekeit és számos
alkalommal felhívtuk a figyelmet a jelenlegi rendszer
problémáira. Ezen túlmenően is számos oktatási témájú
felmérést végeztünk a szülők körében, kihangosítva a
szülők és gyermekek számára nehézséget, szenvedést,
elmaradást okozó problémákat. Közösségi oldalunkon
aktívan tájékoztatjuk a szülőket nemcsak az oktatással
és szülőséggel, hanem gyermekeink és az ország jövőjével
kapcsolatos kérdésekről is.

Azt szeretnénk, hogy az iskolákban a békés konfliktuskezelési
módszerek honosodjanak meg, és ennek
érdekében támogatjuk a szakmai összefogást. Segítjük
a szülőket abban, hogy minél több információhoz jussanak
a hatékony és erőszakmentes kommunikáció és
problémamegoldás terén.

A szervezet elérhetőségei

https://szuloihang.hu
https://facebook.com/szuloihang
info@szuloihang.hu