SZÜLŐNEK LENNI PROGRAM

ÉLVEZD AZ ISKOLÁT PROJEKT

A szülőség legyen a társadalmi közbeszéd része,
a szülőségről összegyűlt tudások váljanak a családok hétköznapjainak gyakorlatává!

A program 2011 óta közvetíti azokat a tudásokat, amik
segítik, hogy a szülők és a szakemberek úgy segítsék a
gyerekek a fejlődését, hogy az a gyerekeknek a legjobb
legyen. A boldog, kiegyensúlyozott gyerekekből lesznek
ilyen felnőttek.

Fontos, hogy tudjuk, a gyerek minden cselekedetének
megvan a mozgatórugója, a gyerek minden életkorban
a saját gondolatai és céljai szerint következetesen cselekszik,
mi azt segítjük, hogy ezt minél könnyebben
meg lehessen érteni.

A szülő, a társadalom mindig nevel, a legtöbbet akkor,
amikor nem nevel, hanem él, dolgozik, szabadidejét
tölti, kapcsolatokat ápol. A gyerek ezeket a mintákat
építi be magába, amelyek a számára eléggé erősek.

Szakembereknek

A programban széles körben kívánunk szakemberek
részére szakmai módszertani segítséget nyújtani, ahhoz,
hogy a saját környezetükben szülői csoportokat
tudjanak tartani a gyerekek személyiségfejlődésével
kapcsolatban.

A program 2012-ben tartotta első, éves szakmai konferenciáját,
az ELTE PPK-val és a Magyar Pedagógiai
Társasággal Közösen, a PPK Kazinczy utcai aulájában.
A konferenciákon más több, mint 1.000 fő vett részt.

A szakembereknek szóló konferenciák mellett elkezdtük
a 100 órás szülői-családi segítő-tanácsadó képzést.

A képzés moduljai
▪ a családról
▪ a gyerekről
▪ a szocializációról, a társadalmi változásokról
▪ a szülőségről
▪ a csoportvezetési módszertanról

A 100 órás képzést már csaknem 100 résztvevő végezte
el sikeresen az ország több pontjáról.

Szülőknek

Szülőcsoportokban eddig több mint 1000 résztvevővel
beszélgettünk aktuális szülői kérdésekről., a gyerekek
viselkedésének megértéséről, a gyerek fejlődésének
legfontosabb állomásairól.

Iskoláknak

A Szülőnek Lenni Program foglalkozik a gyerekek szocializációjával
és ehhez kapcsolódóan a program újabb
ága az Élvezd az iskolát projekt, amelyben a pedagógusok,
a szülők és a diákok együttműködésének fejlesztésével
kívánjuk a felgyülemlett stresszt kezelni és
csökkenteni.

Eredményünk, hogy egyre többet tudunk a gyerekeink
működéséről, s mindarról, amitől boldog gyermekkoruk
lesz. Hirdetjük, hogy minden helyzetben, amikor
felnőttként hatással lehetünk a környezetünkben élő
gyerekek életére, azt lehet felszabadultan együttműködően
és egyenrangúan csinálni.

A KERIB-hez való kapcsolódásunkkal, valamennyi
érintett széleskörű együttműködésére építve a jelenségeket,
a folyamatokat értő megelőzést és kezelést kívánjuk
támogatni. Eredményünk, hogy egyre többen
látják, a gyermeket megismerő, megértő és elfogadó
szülő és környezet adja a legtöbbet a kiegyensúlyozott
gyerekkorhoz.

Az a gyerek, akit örömök érnek, aki érzi, hogy tanítója bízik benne, akit a valós tetteiért dicsérnek, reális értékek szerint minősítenek, és aki igazságos bánásmódot észlel, lelkileg is kiegyensúlyozott lesz.
Winkler Mária

A gyerekek személyiségfejlődésük során, 6 éves kortól
kezdve, 14 éves korukig hosszú úton mennek végig,
amelyen a család és az iskola „kíséri” őket.
Pozitív változást jelenthet, ha az iskola, a tanár, a diák
és a szülők közös útnak tekintik ezt az időt. Ennek sokféle
működő, pozitív gyakorlata van már, de általánosan
nem elterjedt a társadalomban.

A szervezet elérhetőségei

Cserey Miklós alapító;
cserey.miklos@szuloneklenni.hu;
https://szulonek-lenni.webnode.hu/;
https://elvezdaziskolat.webnode.hu/;
https://szuloseg.webnode.hu/